Hem

Finnåleden

En Flottarled som återupplivats och kan upplevas pånytt.

Vandingsleden sträcker sig 23km i vacker miljö med historiska anor.