Kontakt

Kontakt för leden är

Henrik Norman


        Husnäs 157

        882 93 Helgum




Normansiadalen@gmail.com



Tel: 072-2124393

Kartor och mer information finns att få om du kontaktar Sören.