Vandringsleden

Flottarleden/Finnåleden är en vandringsled som ligger i Helgum ca 3 mil utanför Sollefteå.

Sören Norman har under några års tid rustat upp leden och följt den gamla dragningen från tiden när den va i bruk.

Leden följer den gamla flottarleden som har sin början i Runeåberg på gränsen till Jämtland och ner till Visjön i Helgum.

Sträckan är ca 23 km och har både lättvandrade partier samt väldigt kuperad terräng. Det finns många möjligheter till att vandra delsträckor då vägnätet är väl utbyggt i området och möjliggör biltransport till de olika etapperna.


Utefter leden finns skyltning som beskriver de olika historiska byggnationerna och andra sevärdheter. Bänkar finns på strategiska platser och våtområden är spånglagda. Dock är det rekomenderbart att använda sig av stövlar eller vandringskängor.

Vilobänk med fin utsikt. 

Leden har många vindskydd och även övernattningsmöjlighet finns i form av Helgums Hembygdsförenings "Dammkoja" vid Finnådammet.

Att vandra hela sträckan under samma dag är en påfrestande uppgift, men fullt genomförbar om man är i normalfysisk form.

Leden är den gamla flottarleden och utgår alltså från Runåberg via Prästflovägen.

Leden följer Runån ner till Norrsjön och Sörsjön där viloplatser finns i form av vindskydd. Vidare följer leden Finnån ner till Sjötjärn och Sjötjärndammet.

Fortsätter man vandringen längs Finnån blir nästa anhalt Finnsjön där ett antal sommarstugor ligger vackert intill stranden. Leden följer strandlinjen och Finnån ner till Helgumsbodarna/Finnsjödammet där alltså Dammkojan ligger.

Om man sedan fortsätter längs vandringsleden så kommer man förbi Guxåsbodarna och ner till Musksjön och dess Musksjödamm. Dammkojan vid musksjödammet är privat, men ger en bild av hur de gamla flottarna bodde på den tiden.

Från musksjödammet blir det en lite annan terräng där man frångår Finnån för att gena över till Visjön och efter att rundat den lilla sjön når man slutmålet på leden vid Finnåbergsvägen.Beskrivning sevärdheter:

Runt Visjön är det våtmark, med ett rikt fågelbestånd. Dessutom finns det efter leden många olika bestånd av skog och ängsmark, från fina pelarsalar av tall till områden av död skog och en del väldigt gamla träd. Leden går på många ställen väldigt fint, på höga åsar, med vacker utsikt.


Utefter den gamla flottleden ser man: fångsgropar, platser där det legat flottningsdammar, sågverk, fäbovallar mm.


Ett annat tips är att gå tidig morgon eller sen kväll och då uppleva de fantastiska bäverbestånd som finns vid olika platser längs leden. Det finns även möjlighet att hyra kanoter för att uppleva naturens byggmästare på närmare håll. Även guidade turer kan ordnas om så önskas.


Finnådammet vid Helgumsbodarna.


En av vyerna över dom vackra sjösystemen som finns efter leden.

Informationsskylt

En kanotfärd i skymningen.

 

Bilder från Brobyggande vid sörsjön och vid musksjödammet.